Vandskade/ Fugt

Vi tilbyder alle services i forbindelse med vandskader, fugtskader mv.

Er du ramt af vandskade på grund af store mængder regn, opstigende kloakvand, stormflod eller lignende? Vandskader kan være skyld i at strømmen går, og at der sker store skader på indbo eller selve bygningskonstruktionen. Det kan virke meget uoverskueligt at udføre alle de nødvendige opgaver forbundet med udbedring af oversvømmelsen.

Opgaver forbundet med oversvømmelse:

 • Sikring og opbevaring af indbo.
 • Vandsugning.
 • Affugtning.
 • Desinficering.
 • Rengøring.
 • Fugtsikring for at undgå dannelse af skimmelsvamp.

Vi arrangerer også midlertidig genhusning, samt opbevarer alle typer indbo.

Hos Villao Byg Skadeservice har vi stor erfaring inden for håndtering af alle typer vandskader. Hvis du tager fat i os så snart at skaden er sket, kan vi begrænse følgeskader og afkorte skadesforløbet. Udover at du får afkortet skadesforløbet, er din hurtige reaktion også med til at gøre den samlede omkostning for udbedring af vandskaden mindre. Vi hjælper dig også gerne med din forsikringssag.

Vi klarer både store og små vandskader.

Vi har erfaring inden for håndtering af vandskader og andre akutte skader, herunder fugtskader og skimmelsvamp. Vores standardiserede fremgangsmåde er at opsuge vandet efterfulgt af grundig rengøring samt affugtning og desinficering. Det er meget vigtigt at forløbet udføres på denne måde, så der ikke forekommer skimmelsvamp, eller at personer og inventar udsættes for bakterier i kloakvandet.

Hele processen foregår typisk på følgende måde:

 • Vi besigtiger skaden og vurderer, hvordan og hvor skaden er opstået.
 • Vores teknikere fjerner vandet, så der ikke forekommer yderligere skade på bygningen.
 • Indbo og andet inventar i bygningen opmagasineres for at minimere skader.
 • Tekstiler fjernes, da de kan holde på fugten.
 • Gipsvægge og isoleringsmateriale fjernes.
 • Opsætning af affugter med efterfølgende kvalitetssikrende fugtmålinger.
 • Rengøring og desinficering.

Alt inventar og indbo tages hjem efterfølgende, hvor vi vurderer kvalitet og skader i forhold til erstatning af det tabte.

Hurtig hjælp ved vandskade

Vores telefoner er døgnåbne alle ugens dage, og vi rykker ud hele året rundt. Har du vandskade og brug for hjælp, kan du ringe til os på 29 70 05 46 – vi rykker ud med det samme.

Ved øvrige henvendelser kan du sende os en e-mail på Info@villaoby.dk svarer hurtigst muligt på din henvendelse. For akutte henvendelser bør du altid ringe til vores døgnvagt.