Miljøsanering

Miljøet kan have stor indflydelse på produktiviteten i en virksomhed. Derfor er det vigtigt, at miljøet er optimalt – både for medarbejderne og virksomheden.

Dårligt miljø kan skyldes mange forskellige ting, og hos Villao Byg SKadeservice afhjælper vi bl.a. med:

  • Rens af ventilationsanlæg
  • Undersøgelser og sanering for PCB, bly og asbest
  • Kloakundersøgelser og rens
  • Særlig rengøring efter beboere (læs mere her)
  • Rengøring efter skadedyr (læs mere her)

Rens af ventilationsanlæg

Rene ventilationsanlæg er en forudsætning for et godt indeklima, og kan forhindre råd og svampesygdomme i at udvikle sig i bygninger.

Hvis der er fedt og snavs i urene kanaler og anlæg, øges tilsvarende energiforbruget, ligesom brandrisikoen stiger.

Villao Byg SKadeservice tilbyder rengøring af alle former for ventilationsanlæg, og omfatter bl.a. fjernelse af støv, smuds og fedtlejringer. Vi tilbyder bl.a. ventilationsrens til:

  • Marine og offshore
  • Kommercielle bygninger og boligselskaber
  • Industrivirksomheder mv.
  • Offentlige bygninger og institutioner.

Vi udfører også tilsyn af ventilationssystemerne.

Erfaringsmæssigt bør anlæg rengøres hvert 3. til 5. år. I forbindelse med rengøring, beskriver vi eventuelle fejl og mangler på anlægget, ligesom vi tilbyder udskiftning af filter, når nu vi er i gang.

Undersøgelser og sanering for PCB, bly og asbest

Hos Villao Byg Skadeservice er vi fagspecialister i sanering af bygninger, hvor der er konstateret farlige stoffer, såsom asbest, bly og PCB. Med analysering, håndtering og bortskaffelse af de forskellige stoffer, kan vores kompetente medarbejdere håndtere miljø- og forureningsskader af enhver art.

Afklaring af omfang sker altid i samråd med relevante rådgivende ingeniørfirmaer, firmaers miljøansvarlige eller øvrige involverede parter således, at saneringsarbejdet udføres efter klare rammer og aftaler, og på baggrund af gældende lovgivning og vejledninger. Det kan eksempelvis være i

forbindelse med bygningsrenovering og udskiftning af proces- og produktionsanlæg, hvor uønskede stoffer skal fjernes.

Læs mere om miljø- og forureningsskade her. (Der linkes til miljø- og forureningsskade under industriservice)

Kloakundersøgelser og rens

Kloakproblemer kan have stor indflydelse på indeklimaet i dine lokaler.

Har du eller din virksomhed problemer med kloakken, eller har behov for opsugning og transportering af slam eller andet flydende affald, står Villao Byg Skadeservice erfarne og fleksible medarbejdere klar til at hjælpe.

Vores solide samarbejde med HP Kloakservice, står vi klar til at hjælpe både private, erhvervsdrivende og det offentlige med kloakproblemer af enhver karakter, samt tungere industrielle opgaver.

Ring på 29 70 05 46, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til mail info@villaobyg.dk