Indbrud

Indbrud er altid ubehageligt, uanset om man er virksomhed, offentlig eller privat. Ring 29 70 05 46. Villao Byg hjælper 24 timer i døgnet, 365 dage om året, med akut assistance til afdækning af døre og vinduer, ligesom vi sætter en forsvarlig lås på igen, så din bygningsskal igen er sikret imod ubudne gæster igen.

Hvad du skal gøre ved indbrud

Anmeld indbruddet

Du skal anmelde dit indbrud til både Politiet (tlf. 114, eller 112 ved akut udrykning eller livsfare).

Politiet vurderer på baggrund af din anmeldelse, om der sendes kriminalteknikere ud for at lave yderligere undersøgelser (DNA, fingeraftryk etc.). Du må ikke gøre rent, hvis du finder aftryk efter sko og blodspor etc.

Derefter skal du kontakte dit forsikringsselskab, og anmelde skaden (indboforsikring). Er det uden for ”normal åbningstid”, og din bygnings døre og/eller vinduer er beskadiget, så de ikke kan lukkes forsvarligt igen, skal du rekvirere skadeservice til at komme og lave en professionel afdækning eller sikring af døre og vinduer etc.

Foto-dokumentér skaden og omfanget. Begynd at lave en liste med stjålne genstande.

Hvad du skal gøre ved indbrud

Professionelt skadeservice

Rekvirerer du Villao Byg til at lave afdækning, vil vi som udgangspunkt være fremme inden for 60 minutter i normalskadesituationer. Er der alene tale om en glasskade, vurderer vores vagtcentral om det er bedst, at der alene sendes en glarmester for at reparere /genindsætte vinduer.

Som hovedregel udfører Villao Byg i henhold til forsikringsaftaleloven kun det mest nødvendige i første omgang. Er der tale om erhverv/offentlig bygning, hvor skaden ikke er en forsikringsskade, udføres total rengøring for glasskår, oprydning og lignende på stedet – men altid kun efter aftale. Er møbler og indbo blevet skadet, hjælper vi med at få disse repareret professionelt, efter nærmere aftale med skadelidte og/eller dit forsikringsselskab.

Bygningens svage steder

Når politiet er færdigt, indbruddet er anmeldt til dit forsikringsselskab, og skadeservice har udført sikring og oprydning, er tiden inde til at kigge på din bolig igen med ”tyvens øjne”, med henblik på at finde boligens svage steder. Kontakt evt. et professionelt sikringsfirma, der er specialister i tyverisikring.

erfaring med indbrudsskader

Når døren eller vinduet er smadret, og der har været indbrud – hvad så? Villao Byg Skadeservice har erfaring med håndtering af indbrudsskader, både for private, virksomheder og offentlige kunder

Et krav hos Villao Byg Skadeservice er samtidig at vores medarbejdere ikke har nogen anmærkninger i deres straffeattest, hvorfor du trykt kan overlade sikring og værdiredning til vores gode folk på stedet.

I første omgang handler det om at sikre bygningen igen med professionel afdækning og forsikringsgodkendte låse, sekundært nødvendig rengøring for eksempelvis glasskår efter hærværk, og endelig at udføre nødvendig værdiredning af skadet indbo.

Vi fotodokumenterer og registrerer skaden i en omfangsrapport, som sendes førstkommende hverdag til forsikringsselskabet, eller kundes risikoansvarlige. Vores mål er at bringe dig hurtigst muligt tilbage til hverdagen, når skaden er sket.

Ring på 29 70 05 46, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til mail info@villaobyg.dk